Gamle Testamente

Gamle Testamente
Old Testament

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • § 12. Store og små bogstaver i proprier — (1) HOVEDREGEL Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre… …   Dansk ordbog

 • Ti — angives med tallet 10. Ti er grundtallet i vores talsystem titalssystemet. Romertallet for ti er X. Præfikset deka angiver en faktor ti for eksempel dekameter. Der er: 10 10 bud i Det Gamle Testamente 10 ægyptiske plager i Det Gamle Testamente …   Danske encyklopædi

 • Diatheke — (græsk, betegnelse for en afdøds disposition over sin ejendom, altså testamente, gengiver i den græske oversættelse af det gamle testamente, hebraisk berit, overenskomst, pagt, i særdeleshed om Guds pagt med mennesker, d. e. hans forjættelser til …   Danske encyklopædi

 • Biblen — er det samlede hellige værk som kristendommen bygger på. Biblen er opdelt i det gamle testamente, de apokryfe skrifter og det nye testamente. De to første er opdelt i bøger og den sidste i evangelier og breve. Evangelierne er dem om Jesus liv …   Danske encyklopædi

 • Kristendom — er en samlingsbetegnelse for de religioner som baserer sig på Jesus som Gud s søn og har både det gamle testamente og det nye testamente som hellige skrifter. Der tre største grene indenfor kristendom er protestanter (som i Danmark), katoliker og …   Danske encyklopædi

 • Nattevagt — Nattevagt, afdeling af natten, bestående af flere timer, efter hvis forløb de for sikkerheds skyld eller for håndhævelse af god orden udstillede vagtposter afløses. I de ældste tider deltes natten i tre nattevagter, således blandt andet hos… …   Danske encyklopædi

 • Alter — var betegnelsen for et offersted i det gamle testamente …   Danske encyklopædi

 • Nabukodonosor — Nabukodonosor, i den græske oversættelse af det gamle testamente gengivelse af det babylonske Nabu kudur uzur ( Nebo! Beskyt kronen! ), navn på flere konger i Babylon, blandt andet på Jerusalems ødelægger, der førte jødernes ypperste til Babylon… …   Danske encyklopædi

 • СКАНДИНАВСКАЯ БИБЛЕИСТИКА — толкование и изучение Библии в скандинав. странах (Дания, Норвегия, Швеция). С.б. развивалась преимущ. в рамках протестантских конфессий. Хотя сканд. библеисты 17–18 вв. находились в сильной зависимости от нем. школ, в их работах очень рано… …   Библиологический словарь

 • gammeltestamentlig — gam|mel|te|sta|ment|lig adj., t, e (som vedrører Det Gamle Testamente) …   Dansk ordbog

 • seraf — se|raf sb., en, er, erne (et englelignende væsen i Det Gamle Testamente) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”